Kommenteeri

Kas meediasuhtlust on vaja?

Kiire vastus on „Jah!“, aga sellest olulisem on selgusele jõuda küsimustes „Miks?“ ja „Millisel kujul?“. 

Enamus ettevõtteid keskendub n-ö enda asja ajamisele – luuakse tooteid, osutatakse teenuseid, korraldatakse sündmuseid jpm. Nende tegevuste jätkusuutlikkuse tagab aga võime kõnetada laiemat ringi inimesi ja neid kaasata, olgu selleks siis läbi ostu, brändiusu tekitamise või mõnel muul viisil.

Teatud hulga inimesteni on võimalik jõuda suust suhu leviva infoga (word of mouth) ja läbi veebikanalite, kuid tihedas turusituatsioonis ning suures infomüras saavutatakse mingil hetkel lagi. Siin tulebki ühe lisavõimalusena mängu PR (meediasuhtlus, suhtekorraldus). Õigesti juhitud suhtekorraldus avab organisatsioonile tee meediasse ning toetab nende info ja brändi jõudmist laiema publikuni.

Muidugi on võimalik luua PR-strateegia ettevõttesiseselt ja vahel polegi muud võimalust, sest ressursse välise abijõu kaasamiseks napib. Sellisel juhul võib aga lõpuks jõuda olukorda, kus organisatsioon panustab oma põhitegevuse arvelt aega rohkem sellele, et kommunikatsiooniplaani ümber teha ja parandada kui seda ellu viia ja soovitud tulemusi saavutada.
 

PR - mis see üldse on?

 „Rätsepal pole riideid ja kingsepal kingi” ütlus peab PR valdkonna puhul igati paika. Kui inimesed saavad aru, millega tegeleb igapäevaselt politseinik, õpetaja või maakler, siis PR-konsultandi või kommunikatsioonijuhi töö vajab alati selgitamist.

PR oma põhiolemuses:

  •  loob organisatsiooni loo ja kuvandi,
  • on suunatud nii sisemistele kui ka välimistele sihtgruppidele,
  • on juhtimise vahend ja peaks olema praktiseeritud juhatuse tasemel.

Spetsialisti eesmärk on teha PR-teenuse tellijad, nende tooted/teenused või seotud isikud märgatavaks. Erinevalt reklaamist ei ole need sõnumid makstud, vaid info levitamiseks tuleb leida ajakirjandust huvitavad nurgad või ise vajalik sisu luua ja seda oma kanalites edastada.

PR

Reklaam

Teenitud ehk sisu eest ei ole makstud 

Makstud

Tuleb leida nurk, mis ajakirjandust/ meediat huvitab

Kindel koht või pind oma info esitamiseks

Puudub täielik kontroll paigutuse ja sisu üle (näiteks intervjuud jne) 

Täielik kontroll visuaali ja sisu üle

Sisu loomisele ei lisandu info eksponeerimiskulu (v.a sisuturundus)

Kulu meediapinnale ja tootmisele

 

Kas PR on alati kallis?

See küsimus on sageli juhtidel mõttes ja peabki olema, sest ka PR tegevustega kaasnevad oma kulud. Lisatähelepanu saamiseks on paratamatult vaja teha tööd ja selleks oma ressursse koordineerida.

Tühjast kohast aga uudiseid ei saa, need tuleb ära tunda või välja otsida ettevõtte tegevustest, plaanidest, kultuurist või teistest dimensioonidest. Veelgi olulisem on oskus need ära siduda ettevõtte eesmärkidega ja õigetesse kanalitesse suunata. See töö nõuab aega, sest ei koosne vaid pressiteadete kirjutamisest, vaid veel mitmetest võtetest, suhtlemisest, üleüldise meediamaastiku jälgimisest ja paljust muust, mis kõik aega, süvenemist ja kogemusi nõuavad.


Viis nippi, kuidas vähendada väljaminekuid PR tegevustele

  • Oma vajaduste mõistmine – kui ettevõttel on selge ettekujutus oma eesmärkidest, siis saab nendest lähtuvalt asuda kiiremini PR-tegevuste planeerimise juurde.
  • Kaardista oma sihtgrupid – piiratud eelarve puhul aitab oma sihtgruppide tundmine langetada otsuseid, millistesse kanalitesse sisu on vaja toota või oma infoga jõuda.
  • Ole loov – kasuta ära võimalusi või olukordi, mis lisakulu ei tekita. Mõnikord võib organisatsiooniga seotud tegevus või protsess luua uudisväärtuse, näiteks suure lava ehitamine, pikima laulu laulmine, huvitava õunasordi kasutamine oma toote valmistamiseks vmt. Seega tasub PR-konsultandile rääkida ka enda jaoks tavalisena tunduvatest asjadest.
  • Video- ja fotosisu – mingites olukordades on võimalik olemasolevaid visuaalmaterjale kasutada või neid ettevõttesiseselt luua.
  • Pressisündmused – pressiürituste korraldamine on hea võimalus oma tegemisi tutvustada ja meediakajastusi saada. Keskendu uudisväärtuse pakkumisele, sündmuse kulude vähendamiseks saab näiteks kasutada ettevõtte enda ruume nende rentimise asemel.


Lisa kommentaar

Email again: